Welcome to the website

„A támogatott projekt a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében valósul meg.”

  • a Kedvezményezett neve: GRAND INGATLANHASZNOSÍTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
  • a támogatott projekt címe: Fehér Sas panzió felújítása, a színvonal emelése, kapacitás bővítése és a kapacitáskihasználtságának javítása érdekében
  • pályázat azonosító száma: TFC-1-1-1-2017-2018-00682
  • a szerződött támogatás összege: 39 670 097 Ft
  • a támogatás mértéke (%-ban): 70%
  • a támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása:

A Grand Ingatlanhasznosító Kft. a TFC-1.1.1-17 pályázat keretében a bánkúti Fehér Sas Panzió felújítását valósította meg. Fő céljaink közt szerepelt a színvonal emelése, az étterem kapacitásának bővítése és a panzió kapacitás kihasználtságának javítása.

A projekt keretében az alábbi fejlesztésekre került sor:

  1. A konyha bővítése építészetileg, mely a terasz alatti rész beépítését, és az ezzel járó szakipari tevékenységeket foglalta magában
  2. Másrészt a konyha bővítésével további eszközök beszerzésére került sor, úgy, mint gőzpároló sütő, fagyasztó-hűtő kamra
  3. Az infrastruktúra fejlesztéseként, a folyamatos és megbízható szolgáltatás biztosítása érdekében beszerzésre került egy ivóvíz tartály, napelem, illetve megvalósult a tűzi víz kiépítése
  4. A színvonal növelése érdekében 9 db fürdőszobát felújítottunk, és 22 db beltéri ajtót kicseréltünk. Emellett a lépcsőház is teljesen új burkolatot kapott.