Welcome to the website

General terms and conditions


1) A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
Fehér Sas Panzió Bánkút
Cím: 3349 Nagyvisnyó, Bánkút külterület 0409/12
Cégnév: Grand Gasztro Kft.
Adószám: 26157456-2-09
Székhely: 4024 Debrecen, Vár u. 10.
Levélcím: 4024 Debrecen, Vár u. 10.
Telefon: (06-46) 390-371
E-mail: fehersas@grandtours.hu
Internet: http://www.fehersaspanzio.hu

2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” - a továbbiakban: ÁSZF - szabályozza a szolgáltató által 3349 Nagyvisnyó, Bánkút külterület 0409/12 hrsz. alatt üzemeltetett Fehér Sas Panzió Bánkút szálláshelynek és az ahhoz kapcsolódó a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

2.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt ÁSZF-nek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal

 

3. SZERZŐDŐ FÉL

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek). Szállásközvetítő portálokon keresztül leadott megrendelések esetén a Portál által megküldött visszaigazolásban szereplő Vendég a Szerződő fél.

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy - ide nem értve a Szállásközvetítő Portálokat – (a továbbiakban mint Közvetítő) a saját nevében adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

4. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

 4.1. A Szolgáltató foglalást online foglalási rendszerén keresztül, e-mailben, vagy a helyszínen személyesen írásban fogad el. A Vendég írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, telefonszámát, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, valamint a szolgáltatások (étkezés, program) pontos megnevezését.  Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2. A Szerződés a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött  visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.3. A foglalás véglegesítéséhez a Szolgáltató 50% előleg megfizetését teszi kötelezővé. Ettől egyedi ajánlatok során eltérés lehetséges.

4.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.  Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult 100% mértékben a le nem töltött szolgáltatás ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.5. Megrendelés módosítása:

4.5.1. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezése lemondásnak minősül, így a lemondási feltételek lépnek életbe.

4.5.2. Egyedi ajánlatok esetében az ajánlatban szereplő módosítási feltételek az irányadóak.

4.6. A panzió szobáit az érkezés napján 14:00 órától 19:00-ig lehet elfoglalni és a hazautazás napján 10:00 óráig kell elhagyni. Amennyiben a vendég nyitvatartási időn túl érkezik, foglalására egyszeri 3.000 Ft "késői check-in" díjat terhelünk!

 

5. A SZOLGÁLTATÁS LEMONDÁSA

5.1. A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja a panziót.

5.2. Egyéni megrendelések esetén:

5.2.1. Kötbérmentes lemondásra – amennyiben a vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik – az érkezés napját megelőző 7. napon túl van lehetőség. Ebben az esetben Szolgáltató visszatéríti a Vendég részére a megfizetett előleget.

5.2.2. Az érkezést megelőző 7 napon belüli de 1. napon túli lemondás esetén a fizetendő kötbér a teljes foglalási érték 50%-a.

5.2.3. Amennyiben a Vendég nem érkezik meg és/vagy nem mondja le a foglalását, vagy megrendelését 24 órán belül mondja le, kötbért kell fizetnie, melynek mértéke a megrendelt szolgáltatás 100%-a.

5.3. Csoportos megrendelések esetén:

5.3.1. Csoportos megrendelésnek minősül, ha a Vendég egyszerre egynél több szobát foglal le.

5.3.2. Kötbérmentes lemondásra – amennyiben a vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik – az érkezés napját megelőző 15. napon túl van lehetőség. Ebben az esetben Szolgáltató visszatéríti a Vendég részére a megfizetett előleget.

5.3.3. Az érkezést megelőző 15 napon belüli de 7. napon túli lemondás esetén a fizetendő kötbér a teljes foglalási érték 50%-a.

5.3.4. Amennyiben a Vendég/vendégek nem érkezik/érkeznek meg és/vagy nem mondja le a foglalását, vagy megrendelését az érkezést megelőző 7 napon belül mondja le, kötbért kell fizetnie, melynek mértéke a megrendelt szolgáltatás 100%-a.

5.3.5. A létszám módosítás lemondásnak minősül, így a lemondási feltételek lépnek életbe.

5.4. Lemondás, vagy a lemondás elmaradása esetén a kötbér fizetésétől függetlenül a Szolgáltató elszállásolási kötelezettsége megszűnik és jogosult az igénybe nem vett szobát más vendég részére kiadni.

 

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A foglalás véglegesítéséhez Szolgáltató 50% előleg megfizetését kéri a Vendégtől. Ennek visszafizetéséről egy esetleges lemondás esetén az ÁSZF 5. pontjában olvashat bővebb információt.

6.2. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető átutalással, online bankkártyás fizetéssel a Barion rendszerén keresztül (1. melléklet), illetve a helyszínen készpénzzel, bankkártyával, Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP kártya).

6.3. A Fehér Sas Panzió Bánkút fenntartja a jogot, hogy a vendég által megrendelt panziói szolgáltatás igénybevétele előtt, de legkésőbb a vendég érkezésekor a panzió fizetési garanciát kérjen.

6.4. SZÉP kártyával történő fizetés esetén a jogos kártyahasználat érdekében a panzió kérheti a megrendelt szolgáltatások előre történő fizetését, és a Vendég személyazonosításra alkalmas közokiratát (személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása). A Vendég köteles az azonosítási felkérésnek eleget tenni. Ha az azonosítás bármely, a szállodán kívülálló okból nem valósul meg, a panzió megtagadhatja a SZÉP kártyával történő fizetés elfogadását.

 

7. ÁRAINK

7.1. A Fehér Sas Panzió Bánkút által kiadott árak minden esetben tartalmazzák a nyomtatás időpontjában érvényes, törvényben meghatározott ÁFA-t. Az árak nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni, kivéve azokat az árajánlatokat, amelyek esetében a Fehér Sas Panzió Bánkút külön jelöli: „a feltüntetett árak az idegenforgalmi adót is tartalmazzák”. Az árak nem tartalmazzák továbbá az oda- és visszautazás díját. Az árak - a 4/2009 (I.30) NFGM-SZMM együttes rendelet 6. §-a alapján - a szolgáltatás nyújtásának helyén, jogszabálynak megfelelő módon kerülnek feltüntetésre. A Vendég a szolgáltatás díjáról a panzió recepcióján is megfelelő tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt.

7.2. A Fehér Sas Panzió Bánkút az árváltozás jogát fenntartja. Az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakat a panzió a megrendelés visszaigazolásában közli. A panzió árainak aktuális alakulásáról tájékoztató a Fehér Sas Panzió Bánkút honlapján (www.fehersaspanzio.hu) található.

7.3. Szolgáltató és a Vendég megállapodnak, hogy a nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontjának (Áfa tv. 55. § (1) bekezdés) a vendég által utolsóként, tényállás szerűen igénybe vett szolgáltatás napját tekintik.

 

8. HÁZIÁLLATOK, DOHÁNYZÁS

10.1. A Szolgáltató szálláshelyére nem vihető be háziállat.

10.2. A Szolgáltató szálláshely teljes épülete nem dohányzó terület, ezért az épületben és különösen a vendégszobákban tilos a dohányzás.

10.3 Amennyiben a Vendég a dohányzási tilalmat megszegi és ennek következtében az épület tűzbiztonsági berendezése működésbe lép, vagy az épület berendezéseiben kár keletkezik, az okozott kárt és költséget a Vendég távozás előtt megfizetni köteles. A szobában történő dohányzás esetén távozáskor egyszeri 10.000,- Ft extra takarítási díjat számolunk fel. Amennyiben a Vendég bármely költség kifizetését megtagadja és fizetési kötelezettségét elutazásig nem teljesíti, a Szolgáltató rendőri beavatkozás igénybevételére jogosult.

 

9. EGYEDI SZOLGÁLTATÁSOK

9.1. Gyermekkedvezmények: A kedvezmények kizárólag a szülőkkel együtt utazó gyermekekre érvényesek, diákcsoportokra nem vonatkoznak.

9.2. Teljes panziós ellátás: Az érkezés napi vacsorától az elutazás napi reggeliig, illetve ebédig szól a panzióval történő előzetes egyeztetéstől, valamint a panzió által publikált ajánlattól függően.

 

10. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK VISSZAUTASÍTÁSA, A SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZŰNÉSE

10.1.        A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

10.1.1 a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;

10.1.2. a Vendég a szálláshely biztonsági szabályait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;

10.1.3. a Vendég fertőző betegségben szenved;

10.1.4. a Szerződő fél nem teljesíti az előzetesen meghatározott fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;

10.2.  Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

 

11. ELHELYEZÉSI GARANCIA

11.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

11.1. A Szolgáltató köteles:

11.1.1. A Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani.

11.1.2. Térítésmentesen telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére.

11.1.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

 

12. A VENDÉG BETEGSÉGE, HALÁLA

12.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 

13. A SZERZŐDŐ FÉL JOGAI

13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

13.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

 

14. A SZERZŐDŐ FÉL KÖTELEZETTSÉGEI

14.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

14.3. A Vendég saját ételt-italt a Szolgáltató engedélyével hozhat be a szálláshelyre.

 

15. A SZERZŐDŐ FÉL KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.  A Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni.

 

16. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

 

17. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGE

17.1. A Szolgáltató köteles:

17.1.1. a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni;

17.1.2. a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

 

18. A SZOLGÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

18.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

18.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

18.4. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

18.5. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette.

18.6. Szolgáltató közösségi tereiben, vagy szobáiban hagyott személyes tárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

18.7. Amennyiben a vendég a helyszínen elmulaszt panaszt tenni, a későbbiekben kártérítésre nem jogosult.

 

19. FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELEM, ADATVÉDELEM

A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

 

20. VIS MAJOR

Olyan ok, vagy körülmény esetén (például háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, vízhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely fél mentesül a Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 

21. A FELEK JOGVISZONYÁBAN ALKALMAZANDÓ JOG, ELJÁRÓ BÍRÓSÁG

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

 

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette. A Vendéget kötelezettségei alól az Általános Szerződési Feltételek nem ismerete, illetve figyelmen kívül hagyása nem mentesíti fel.

 

 

1.  számú melléklet:  Barion online elektronikus fizetés

MIT JELENT A BARION™?

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni a Fehér Sas Panzió online foglalási rendszerében.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYÁVAL

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaadataid egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

Fizetéshez használhatod:

• Mastercard vagy Maestro bankkártyádat

• Visa vagy Electron bankkártyádat

• Amex bankkártyádat

FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYA NÉLKÜL

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid is tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

INGYENES

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. Nincs havi díj sem.

A Barion egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.

BARION ALKALMAZÁS

A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz.

ELSŐ A BIZTONSÁG

 

A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja.

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS INGYENES REGISZTRÁCIÓ A BARION OLDALÁN www.barion.com

 

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette. A Vendéget kötelezettségei alól az Általános Szerződési Feltételek nem ismerete, illetve figyelmen kívül hagyása nem mentesíti fel.

Nagyvisnyó, 2017. december 08.